WATER- EN WEGENBOUWKUNDE

De aanleg van toekomstige woonwijken of industrieterreinen beslaat een aanzienlijk deel van onze werkzaamheden vaak i.c.m. het leveren van diverse grondstoffen. Vaak vormen ook het aanbrengen van riolering, drainage en verhardingen een onderdeel van dergelijke projecten.

Water en land

Op de projecten die we uit voeren komen water en land vaak samen. Landaanwinningsprojecten, nieuwbouw plannen, industriegebieden, overal kunt u ons tegenkomen.

Zinkstukken aanbrengen in de Houthaven

Zinkstukken aanbrengen in de Houthaven