CO² en NINA

Duurzaamheid is belangrijk voor J. van Vliet B.V.. We willen optimaal bijdragen aan maatschappij, milieu en het welzijn van onze medewerkers.

J. van Vliet B.V. levert een duurzame bijdrage aan de maatschappij. Met de nationale bijdrage aan de infrastructuur en diverse bouwprojecten stimuleren wij de economie, werkgelegenheid, sociale omstandigheden en veiligheid in verschillende regio`s. Zonder grondstoffen geen nieuw wegennet of woning. We realiseren ons ook dat de aanleg van waterwerken, wegen en nieuwbouw invloed heeft op het milieu. Door te investeren in technologie en milieukennis streven we ernaar om deze invloed tot een minimum te beperken. We staan er dan ook om bekend om uiterst zorgvuldig te werk te gaan.

J. van Vliet B.V. blijft werken aan haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met daarin onder andere CO2-reductie als concrete doelstelling. In dit kader is het energiemanagementsysteem van Boskalis Nederland sinds 2011 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). In 2012 heeft Boskalis Nederland niveau 5, het hoogste niveau, op de CO2-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om bedrijven die deelnemen aan veelal complexe aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het niveau op de Ladder vertaalt zich in concreet voordeel in het aanbestedingsproces: hoe hoger op de ladder, hoe meer fictieve korting op de inschrijfprijs. Conform de CO2-Prestatieladder is het energiemanagementsysteem van Boskalis ingedeeld in 4 invalshoeken:

A. Inzicht;
B. Reductie;
C. Transparantie;
D. Participatie.

NINA Safety Statement
De veiligheid van de mensen die voor en met ons werken heeft altijd de hoogste prioriteit. Om onze werkomgeving incident- en ongevalvrij te maken, hebben we het veiligheidsprogramma NINA met alle personeelsleden gevolgd. Het veiligheidsprogramma van Boskalis is in samenspraak met de Boskalis medewerkers tot stand gekomen. De grondslag voor het veiligheidsprogramma is de visieverklaring uitgedragen door het topmanagement. De visieverklaring wordt ondersteund door vijf kernwaarden en vijf regels. In de visieverklaring wordt uitgedrukt dat veiligheid van onze medewerkers een kernwaarde is voor Boskalis en het doel ‘No Injuries, No Accidents’ verweven ligt in onze bedrijfscultuur.

 

Tevens is Boskalis is initiatiefnemer van het baanbrekende onderzoeksprogramma ‘Building with Nature’. Het doel van dit programma is kennis op te bouwen over de gevolgen van waterbouwprojecten voor het milieu. Zo kan een goed evenwicht worden bereikt tussen ecologische, economische en sociale duurzaamheid.
Overal ter wereld worden waterbouwprojecten in hun ontwikkelingsfase beoordeeld op hun milieueffecten. Dat spreekt voor zich, want met het milieu moeten we zuinig omgaan. Conclusies over de effecten van waterbouw zijn echter vaak onvoldoende gebaseerd op feiten. Dit kan leiden tot onnodige en moeizame procedures. Het onderzoeksprogramma ‘Building with Nature’ moet daar verandering in brengen.

De resultaten van het programma zijn zowel beschikbaar voor ontwerp en uitvoering als voor beleids- en besluitvorming.

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de Nederlandse overheid en Nederlandse ondernemingen, universiteiten en kennisinstituten.

Voor meer informatie, zie de website van de Stichting EcoShape. Stichting EcoShape is de penvoerder van ‘Building with Nature’.