BOUW- EN WOONRIJP MAKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. van Vliet B.V. maakt regelmatig een braakliggend terrein of gehele woonwijken bouw- en/of woonrijp, zodat het vervolgens ingericht kan worden tot woon- en/of werkomgeving.

De werkzaamheden bij een dergelijk project kunnen bestaan uit het transporteren en leveren van de grondstoffen, graven van bouwputten, het aanleggen van riolering en wegen en het verder inrichten van het terrein.