Zuidpolder

By marlon

Date January 2nd, 2015

Image
OUR PROJECT

INFO

Projectomschrijving

In de Zuidpolder van de gemeente Edam/Volendam hebben wij samen met onze combinant KWS een 25 ha groot
nieuw woongebied gerealiseerd. Tijdens de werkzaamheden is deze naam voor de wijk gewijzigd in Broeckgouw.
Door met de grondpers Rhenus te werken die recirculatiewater gebruikt, dit houdt in dat het retourwater van het natte stort
terug geperst werd naar de Rhenus en deze het retourwater weer gebruikte om het zand naar het werk te spuiten.
Op het project zelf is nog versnelde consolidatie aangebracht om het project sneller te realiseren. Ook hebben we
nog zo`n kleine 3 km aan flora en fauna voorzieningen getroffen om de rugstreeppad en broedende weidevogels van het werk te weren.

Hoofdonderdelen

 1. Mobiliseren en demobiliseren Rhenus, incl. leidingwerk pers en retour 2500 m¹, circulatie van het water
 2. 25 ha Maaien gewas
 3. 25 ha Frezen gewas
 4. 4300 m¹ opschonen watergang
 5. 2800 m¹ Flora- en fauna maatregelen
 6. 1200 m¹ Ontgraven nieuw watergang
 7. 8550 m3 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken
 8. 100 st zakbaken aanbrengen verlengen en verwijderen
 9. 638.000 m³ leveren en aanbrengen zand
 10. 65.000 m² Aanbrengen zettingversnellende maatregelen IFCO
 11. 523.000 m¹ Aanbrengen verticale drainage Cofra/Viadrain
 12. 25 ha Maatregelen tegen verstuiven
 13. 380.000 m³ Overhoogte zand ontgraven, vervoerd en verwerkt.

Opdrachtgever: Gemeente Edam/Volendam
Opdrachtnemer: Combinatie Boskalis-KWS Volendam van Vliet bv heeft namens Boskalis het werk op zich genomen.
Bestek:11.071_R005_50 dd 26 september 2008
Start uitvoering:  1 februari 2009
Einde uitvoering: 1 maart 2011
Projectomzet: €  9.243.920 (omzet combinatie) – KWS 17% van de omzet, Boskalis 83% van de omzet

Verticale drainage Volendam Broeckgouw