Waterbodemsanering

By marlon

Date January 2nd, 2015

Image
OUR PROJECT

INFO

Projectomschrijving

Binnen het project “Land in Zicht” hebben wij voor ons zusterbedrijf Markus bv tussen de damwanden van
de drie toekomstige schiereilanden een waterbodemsanering toegepast. De oude sliblaag op de bodem van
Haarlemmerringvaart is hierbij verwijdert overgeslagen in beunbakjes, vervoert naar een overslagponton en
hier overgeslagen in beunbakken en getransporteerd naar de 3e Merwedehaven te Dordrecht. Na de ontgraving
is één schiereiland gestabiliseerd met zand om eventuele oppersingen en zijdelingse druk van de naastgelegen
baggerspecie op het damwand tegen te gaan.

Hoofdonderdelen

• 14.065 m³ Ontgraven baggerspecie 3T/2F tot dieptes van zeven meter onder waterpeil deze met beunbakjes
uit de schiereilanden varen en overslaan in grote beunbakken
• 14.065 m³ Beunbakken verontreinigde baggerspecie transporteren naar de 3e Merwedehaven in Dordrecht.
• 8.650 m³ Aanbrengen zand in één schiereiland ter stabilisatie

Opdrachtgever: Markus BV
Opdrachtnemer: J. van Vliet B.V.
Bestek:
Start uitvoering:  8 juli 2011
Einde uitvoering: 12 september 2011
Projectomzet: 

Land in Zicht te Haarlem2