Leveren zand voor “de Flevokust”

By marlon

Date November 18th, 2016

Image
OUR PROJECT

INFO

“Flevokust” is een nieuwe buitendijkse, multimodale containerterminal en overslaghaven. Deze haven komt aan de noordkant van Lelystad te liggen.
De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ontwikkelen samen Flevokust. Flevokust is een nieuw te realiseren overslaghaven met een ‘nat’ bedrijventerrein ten noorden van Lelystad. Het komt te liggen op het kruispunt van hoofdvaarroutes naar het westen en noorden. Als Flevokust gerealiseerd wordt, komt er een op- en overslaghaven, waar containers per binnenschip aankomen en per truck of trein naar het directe achterland getransporteerd worden.

Inmiddels zijn we volop aan de gang voor Gebr. Van der Leewelke hoofdaannemer van dit project is.
Op dit moment leveren en verwerken we het zand voor de Flevokust en de verwachting is dat eind 2017/begin 2018 de eerste bedrijven kunnen starten met de bouw. 

Animatiefilm van de toekomstige “Flevokust”
Wederom een prachtig project om ons zand aan bij te dragen.