SPAKENBURG

By marlon

Date May 13th, 2015

Image
OUR PROJECT

INFO

Projectomschrijving

Halverwege het toegangskanaal van de haven van Spakenburg wordt straks een prachtige nieuwe haven gerealiseerd
door onze opdrachtgever Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. genaamd Zuiderzee. Om de haven in de toekomst
te ontgraven hebben rondom deze nieuwe haven uitbreiding de toekomstige kades, het nieuwe parkeer terrein en om
te leggen dijk voor zien van een pakket zand. Het zand hebben wij gewonnen, getransporteerd, overgeslagen en
verwerkt langs de de aan te leggen haven.

Hoofdonderdelen

  1. 66.000 m³ Winnen van zand op V.A.L. urk met de zuiger Ceres
  2. 66.000 m³ Transporteren zand vanaf de zuiger naar haven van Spakenburg
  3. 66.000 m³ Overslaan in de trechter, transporteren en verwerken van zand.

Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Opdrachtnemer: J. van Vliet B.V.
Bestek:
Start uitvoering:  september 2011
Einde uitvoering: verwachting december 2011
Projectomzet: €