Almere Midden-Duin Fase 1

By marlon

Date September 29th, 2015

Image
OUR PROJECT

INFO

Video Almere Duin 1e fase

In het Structuurplan Almere uit 1983 is het gebied Almere Poort, gelegen tussen Almere Stad, het IJmeer en Markermeer en de Hollandse Brug, aangewezen als toekomstig stedelijk gebied. In 1999 is deze ontwikkeling nader geconcretiseerd met het Structuurplan Almere Poort, waarin het gebied van de kustzone (DUIN), in samenhang met het buitendijkse gebied, is benoemd als een gebied met vooral een toeristisch-recreatieve functie.

Wij hebben deze eerste fase waarin 850.000 kuub zand geleverd moest worden met heel veel plezier uitgevoerd.