Zandschepen uitgerust met een SCR catalysator

By marlon

Date November 11th, 2020

Image
OUR PROJECT

INFO

Werken aan een schone binnenvaart is een van de speerpunten waar we al vanaf begin af aan mee bezig zijn.
Inmiddels is onze eigen vloot aan Zand schepen voorzien van een SCR-katalysator installtie.

Zo kunnen wij met onze zandleveranties aan elk project van Rijkswaterstaat, provincie of gemeente voldoen aan de eisen gesteld in de “Green Deal”.

Afspraken binnenvaart in Green Deal
In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is afgesproken dat de uitstoot door de binnenvaart omlaag moet. Daarvoor maakt de binnenvaart de volgende stappen:

in 2030 40% tot 50% minder CO2 uitstoten dan in 2015;
in 2035 35% tot 50% minder milieuvervuilende stoffen uitstoten dan in 2015.
Ook moeten er in 2030 150 emissieloze binnenvaartschepen in de vaart zijn die helemaal geen schadelijk stoffen uitstoten.

Met deze Green Deal wordt beoogd om zowel de schadelijke emissies naar de lucht (stikstofoxiden, zwaveloxiden en fijnstof) als de emissie van broeikasgassen terug te dringen. In de deal zijn doelen, ambities en acties opgenomen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de luchtkwaliteit van het komende Schone Lucht Akkoord.

Cees ZZ, Variatie, Drechtstad 2, Nelly, VIncent en Oscar zijn allen voorzien van een SCR installatie.

ZZ Cees met 2 laadpijpen en voorzien van een zeefinstallatie voor specifiek zand

Markermeerdijken, IJburg, Markermeer, IJsselmeer, Almere, Amsterdam, Zaanstad, Hoorn, Google, Microsoft, Medemblik, Wieringermeer, Zand, Zandschepen, Zandauto`s, zandscheppen is leuk, zandvaren, zandlossen, SCR, Roetfilter, Co2 reductie, emissie